THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2022 05:30

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về biển và đại dương

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về biển và đại dương

6 ngày trước

Thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan...
Những hiệu quả từ công tác giáo dục biển, đảo cho học sinh miền núi, vùng cao

Những hiệu quả từ công tác giáo dục biển, đảo cho học sinh miền núi, vùng cao

6 tháng trước

Giáo dục chủ quyền biển, đảo là một trong những nội dung quan trọng được ngành GD&ĐT triển khai ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh, huyện miền núi, vùng cao. Với mong...
Hiểu lịch sử để yêu Tổ quốc hơn

Hiểu lịch sử để yêu Tổ quốc hơn

8 tháng trước

“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”, những lời hát hào hùng của bài Quốc ca đã rất quen thuộc với các em học sinh, được các em hát vào giờ chào cờ thứ Hai hằng tuần....