THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2022 08:12

Tất cả các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật

Tất cả các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật

5 tháng trước

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân, của các gia đình, trẻ em; tôn trọng tất cả các tôn giáo...
Giúp trẻ tìm hiểu về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng các nước phương Tây thông qua lễ hội Halloween

Giúp trẻ tìm hiểu về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng các nước phương Tây thông qua lễ hội Halloween

6 tháng trước

Lễ hội Halloween hay còn được gọi là lễ hội hóa trang được tổ chức vào đêm 31/10 hằng năm. Đây là một lễ hội truyền thống của nhiều nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Cho đến nay, Lễ hội...
Tôn giáo góp phần thúc đẩy du lịch phát triển

Tôn giáo góp phần thúc đẩy du lịch phát triển

6 tháng trước

Sức hấp dẫn từ các loại hình văn hóa, kiến trúc của các địa điểm tôn giáo đã thúc đẩy các hình thức du lịch tham quan mới, trong đó có du lịch tâm linh. Hình thức du lịch này đang trở...
Tôn giáo, tín ngưỡng và sự phát triển bền vững

Tôn giáo, tín ngưỡng và sự phát triển bền vững

6 tháng trước

Để bảo đảm cho chiến lược phát triển bền vững thành công, ngoài vai trò của các chính khách, các nhà khoa học, phải đề cao vai trò của tôn giáo và tín ngưỡng.
Đa dạng các tôn giáo ở Tây Nguyên

Đa dạng các tôn giáo ở Tây Nguyên

6 tháng trước

Những thập niên gần đây, tôn giáo du nhập và phát triển mạnh trong các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên. Các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn tôn giáo có những tác...
Tôn giáo góp sức phòng, chống dịch

Tôn giáo góp sức phòng, chống dịch

6 tháng trước

Những ngày qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam, đông đảo các chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc các tôn giáo trong...