THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 11:02

Từ 1/7, lương tối thiểu người lao động tăng 6%

Từ 1/7, lương tối thiểu người lao động tăng 6%

1 năm trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ từ tăng từ 180.000 - 260.000 đồng so với lương hiện hành.