THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2022 05:35

Hà Giang: Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà hạnh phúc' cho học sinh mồ côi và trao tặng quà cho trẻ em dân tộc

Hà Giang: Khởi công xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh mồ côi và trao tặng quà cho trẻ em dân tộc

1 tháng trước

Vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà cho 2 học sinh mồ côi cả cha mẹ tại thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo...
Thúc đẩy sự tham gia của nhóm trẻ yếu thế trong diễn đàn trẻ em

Thúc đẩy sự tham gia của nhóm trẻ yếu thế trong diễn đàn trẻ em

6 tháng trước

Khi tổ chức Diễn đàn trẻ em, chúng ta thường nhầm tưởng trẻ em sinh sống tại khu vực đô thị sẽ tự tin và tham gia tích cực hơn tại diễn đàn, còn trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số...
Quảng Bình tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Bình tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

7 tháng trước

Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình đã có những biến chuyển tích cực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo; công...