THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 04:37

Tăng quyền cho trẻ em khuyết tật

Tăng quyền cho trẻ em khuyết tật

7 tháng trước

So với các trẻ em dễ bị tổn thương khác, trẻ em khuyết tật gặp khó khăn nhiều hơn về tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội và sự tham gia. Trẻ em khuyết tật có nguy cơ...
1,725 tỉ đồng hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

1,725 tỉ đồng hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

10 tháng trước

Tập đoàn ADM và World Vision Việt Nam chung tay tài trợ 1,725 tỉ đồng cho các nông hộ còn nhiều khó khăn thông qua việc cung cấp gà giống tại các xã Trà Mai, Trà Văn (huyện Nam Trà My), Sơn Bua, Sơn...