THỨ BẨY, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2023 07:01

Bộ Y tế sẽ hình thành 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

Bộ Y tế sẽ hình thành 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

6 tháng trước

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung, với dự kiến hình thành...
Top Views