THỨ NĂM, NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2023 09:48

Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

8 tháng trước

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học viên, học sinh, sinh viên (sau...
Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

1 năm trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
Đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh tại Trường THPT Mường La

Đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh tại Trường THPT Mường La

1 năm trước

Trường THPT Mường La, tỉnh Sơn La vừa tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh lần thứ nhất, năm học 2021-2022.