THỨ NĂM, NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2022 01:19

Tuyên Quang tạo môi trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

27/10/2021 | 10:24
Nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, mới đây, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Tuyên Quang đã được triển khai thực hiện đồng bộ, khoa học với nhiều dự án, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể thường xuyên tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em; triển khai nhiều phong trào, mô hình bảo vệ trẻ em ở cộng đồng, khu dân cư… đã tác động tích cực đến việc thực hiện các quyền của trẻ em. Đặc biệt, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em đã thường xuyên được tỉnh Tuyên Quang quan tâm thực hiện.

Trẻ em Trường Mầm non Sơn Nam (Sơn Dương) vui chơi an toàn tại khu vui chơi do phụ huynh ủng hộ xây dựng. Ảnh baotuyenquang.com.vn

Trẻ em Trường Mầm non Sơn Nam (Sơn Dương) vui chơi an toàn tại khu vui chơi do phụ huynh ủng hộ xây dựng. Ảnh baotuyenquang.com.vn

Tiếp tục kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội, ngày 25/10/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.

Theo Kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 550/100.000 trẻ em và còn 500/100.000 trẻ em vào năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 16/100.000 trẻ em và còn 15/100.000 trẻ em vào năm 2030. Hằng năm, giảm đến mức thấp nhất số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; số trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Tỉnh đặt mục tiêu có 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030. 90% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và 95% vào năm 2030. Phấn đấu đạt 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 65% vào năm 2030; phấn đấu đạt 30% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và duy trì vào những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 90% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 90% vào năm 2030. 90% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và 100% năm 2030...

Các em thiếu nhi ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang được thực hành các kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước. Ảnh PL

Các em thiếu nhi ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang được thực hành các kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước. Ảnh PL

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra trong Kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội; Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Triển khai các mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

Tiếp đến, nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (triển khai thực hiện tiêu chuẩn Ngôi nhà an toàn, tiêu chuẩn Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với từng địa phương). Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo khu vực vso nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em.

Tổ chức các can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử.

Kiện toàn hệ thống sơ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khoẻ cho trẻ em do tai nạn, thương tích…

Nam Anh
Nâng cao nhận thức về Luật Giao thông cho học sinh ở Hải Phòng

Nâng cao nhận thức về Luật Giao thông cho học sinh ở Hải Phòng

12 giờ trước

Vừa qua, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an TP. Hải Phòng) tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho thầy cô giáo và hơn 2.000 học sinh Trường...
Bắc Giang tuyên truyền về an toàn giao thông cho trẻ em

Bắc Giang tuyên truyền về an toàn giao thông cho trẻ em

11 tháng trước

Vừa qua, Công an huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện đoàn Lạng Giang, Trường Tiểu học thị trấn Vôi tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh nhà...
Ba năm đầu đời, cơ hội cho cả cuộc đời

Ba năm đầu đời, cơ hội cho cả cuộc đời

11 tháng trước

Những năm đầu đời được gọi là “giai đoạn vàng” cho sự phát triển trẻ thơ. Các bằng chứng khoa học cho thấy, việc quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ từ 0-8 tuổi,...