THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 01:48

Ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo

04/02/2022 | 07:20
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn ngành ưu tiên tập trung triển khai 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhóm nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục ứng phó với dịch Covid-19, củng cố chất lượng; hoàn thiện chiến lược ứng phó toàn diện với dịch bệnh; tham mưu Chính phủ có giải pháp quyết liệt để chỉ đạo các địa phương mở cửa trường học, đón học sinh, sinh viên quay trở lại trường học; tăng cường bù đắp kiến thức, kỹ năng, củng cố chất lượng dạy học. 

Năm 2022, các địa phương sẽ sớm mở cửa trường học, đồng thời củng cố chất lượng dạy học. Ảnh minh họa

Năm 2022, các địa phương sẽ sớm mở cửa trường học, đồng thời củng cố chất lượng dạy học. Ảnh minh họa

Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn 2045; tiếp tục triển khai thực hiện tự chủ đại học; tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục và đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.

Cùng với việc mở cửa trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh sau khi các em được trở lại học trực tiếp, trong đó rà soát, đánh giá và phân định từng nhóm học sinh cụ thể để lên kế hoạch dạy bù trong ngắn hạn và dài hạn. Việc bù đắp kiến thức được ngành giáo dục xác định không chỉ thực hiện trong một năm mà còn kéo dài trong nhiều năm. Bên cạnh việc bù đắp kiến thức, các nhà trường cũng cần nhận diện được những vấn đề tâm lý của học sinh, để có tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong đại dịch Covid-19 và sau khi quay lại trường học.

Cũng trong năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp tích cực với Bộ Nội vụ để có giải pháp từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương. 

Ngành Giáo dục sẽ quan tâm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập cho các đối tượng yếu thế. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.

Hoài Phi
Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học

Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học

7 giờ trước

Bộ sách "Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học" tập 1 và 2 cung cấp nền tảng kỹ năng vững chắc để sinh viên có thể thích nghi với nhịp sống nơi giảng đường.
Đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

Đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

8 tháng trước

Theo dự thảo Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở” do Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện, Bộ đề xuất triển khai thí...
Nới điều kiện tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước

Nới điều kiện tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước

6 tháng trước

Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 3 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
Từ ngày 7/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Tiền Giang đến trường học trực tiếp

Từ ngày 7/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Tiền Giang đến trường học trực tiếp

6 tháng trước

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đồng ý cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ lớp 7 đến khối lớp 12 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7/2 (ngày...