THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2022 09:36

Chuỗi lớp học “Khám phá bản thân – Viết lại hạn định” miễn phí cho chị em phụ nữ

Chuỗi lớp học “Khám phá bản thân – Viết lại hạn định” miễn phí cho chị em phụ nữ

1 tháng trước

Nhằm cung cấp kiến thức bổ ích, thiết thực cho chị em phụ nữ, khuyến khích chị em khám phá bản thân, phá bỏ rào cản, hạn định để thực hiện ước mơ của bản thân, Trung tâm Phụ nữ...
Đổi mới phương pháp dạy học về giới, bình đẳng giới

Đổi mới phương pháp dạy học về giới, bình đẳng giới

4 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Theo đó, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý,...