THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 07:50

Video

Xây dựng lòng tin giữa cha mẹ và con cái

15/05/2022 | 07:23

Nhiều bậc cha mẹ đều có chung suy nghĩ rằng con cái có lòng tin ở thầy cô, bạn bè hơn ở cha mẹ. Trẻ luôn ở trong trạng thái tinh thần là yêu mến và kính trọng thầy cô giáo nên thầy cô nói thế nào trẻ nghe thế. Nhưng với lời nói của cha mẹ thì trẻ hay phụng phịu. Bởi vậy mới nói, trẻ em tin tưởng thầy cô, bạn bè hơn tin tưởng cha mẹ là chuyện bình thường. Vậy làm thế nào để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái? Hãy lắng nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên gia tâm lý chia sẻ.
  • Tags