THỨ HAI, NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2023 07:19

Video

Khai mạc Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7

08/08/2023 | 12:13

Diễn đàn trẻ em quốc gia là dịp để trẻ em thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình vào các vấn đề có liên quan. Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cảu Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn tổ chức.

Diễn đàn trẻ em lần thứ 7 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8/8/2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện. lành mạnh cho trẻ em”. 188 trẻ em từ 43 tỉnh, thành phố và các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em cả nước về tham dự Diễn đàn. Trong 3 ngày Diễn đàn, trẻ em sẽ thảo luận về các chủ đề: Trẻ em tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai; Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Phòng, chống tai nạn, thương tích; Tâm lý học đường; Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Phòng, chống lao động trẻ em. Trẻ em tham dự Diễn đàn còn được đến thăm, gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn TNCSHCM. Tại Diễn đàn, các em sẽ có phiên đối thoại với lãnh đạo các bộ, ngành và trao thông điệp của Diễn đàn trẻ em đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  • Tags