THỨ SÁU, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2023 03:01

Bị bắt giữ vì cho con trai 10 tuổi xăm hình ở Mỹ

Bị bắt giữ vì cho con trai 10 tuổi xăm hình ở Mỹ

1 năm trước

Tranh cãi xung quanh việc xăm cho trẻ vị thành niên vẫn chưa đi đến kết quả sau hơn 100 năm. Điều này được thể hiện rõ qua luật của các tiểu bang ở Mỹ.