THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 06:54

Hà Tĩnh: Khánh thành Trung tâm tương tác - phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật

Hà Tĩnh: Khánh thành Trung tâm tương tác - phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật

9 tháng trước

Trung tâm Công tác xã hội - Qũy Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ khánh thành Trung tâm tương tác - phục hồi...
Thừa Thiên Huế tiếp nhận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thừa Thiên Huế tiếp nhận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

1 năm trước

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh...